:: หน้าแรกภูมิศาสตร์สารสนเทศ :: เกี่ยวกับเรา :: กระดานข่าวถาม-ตอบ :: ติดต่อ ::

        :: Main Menu

      > Download Gis โครงการฯน้ำอูน

       - รายละเอียดโครงการฯน้ำอูน

       - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา

       - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

       
- คลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7

       - สถานีวัดน้ำฝน

       - สถานีสูปน้ำ

       - แผนที่1:50000

       - ZONE

       - ZONE MAN

       - หมู่บ้านในพื้นที่ ชลประทาน

       - ระบบชลประทาน

       - องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

       - อาสาสมัครชลประทาน

      - เพิ่มประสิทธิภาพ ม. เกษตรฯ 2559

- แผนงานงบประมาณ ปี 2559 Plan 2559

 

   

     
 

  
  *  ชื่อไฟล์  : สถานีสูบน้ำ Download

 *รายละเอียด : พื่นที่โครงการมีลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่น
 ลอนตื้นและเป็นที่ราบลุ่มในส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มการส่งน้ำไห้แก่
 พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร โดยใช้วิธีอาศัยแรงดึงดูดของโลก
 แต่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ราบสูงบริเวณตอนเหนือของโครงการ
 ในพื้นที่ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและบางส่วนของ
 พื้นที่คลองสายใหญ่ฝั่งขวา จำเป็นต้องยกระดับน้ำให้สูงขึ้น
 ตามพื้นที่นั้นด้วย จึงจำเป็นต้องส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก
 ของเกษตรกร โดยใช้วิธีอาศัยเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์
 ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งประจำถาวร

 
     
 
หมายเหตุ : การเปิดดูไฟล์แผนที่ จะต้องติดตั้งโปรแกรม
Google Earth ก่อน
ดาวน์โหลดที่นี่
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 ศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน