:: หน้าแรกภูมิศาสตร์สารสนเทศ :: เกี่ยวกับเรา :: กระดานข่าวถาม-ตอบ :: ติดต่อ ::

        :: Main Menu

      > Download Gis โครงการฯน้ำอูน

       - รายละเอียดโครงการฯน้ำอูน

       - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา

       - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

       
- คลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7

       - สถานีวัดน้ำฝน

       - สถานีสูปน้ำ

       - แผนที่1:50000

       - ZONE

       - ZONE MAN

       - หมู่บ้านในพื้นที่ ชลประทาน

       - ระบบชลประทาน

       - องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

       - อาสาสมัครชลประทาน

      - เพิ่มประสิทธิภาพ ม. เกษตรฯ 2559

- แผนงานงบประมาณ ปี 2559 Plan 2559

- -ความร่วมมือกรมชลประทานกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร์

 

   

     
 

  
  *  ชื่อไฟล์  : คลองส่งน้ำสายฝั่งขวา Download

 *รายละเอียด : คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขาว มีความยาว                    45.700 กม. ตัดผ่านพื้นที่ของ ต.แร่ อ.พังโคน 
                   ต.ช้างมิ่ง ต.ไร่ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม 
                   และ ต.ขมิ้นต.พังขว้าง ต.ธาตุนาเวง
                   อ.เมือง มีคลองซอยและคลองแยกซอย
                   ที่นำน้ำไปสู่พื้นที่เพาะปลูกอีก  45 สาย
                   มีความยาวรวม 167.316 กม.
                  

 
     
 
หมายเหตุ : การเปิดดูไฟล์แผนที่ จะต้องติดตั้งโปรแกรม
Google Earth ก่อน
ดาวน์โหลดที่นี่
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 ศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน