:: หน้าแรกภูมิศาสตร์สารสนเทศ :: เกี่ยวกับเรา :: กระดานข่าวถาม-ตอบ :: ติดต่อ ::

        :: Main Menu

      > Download Gis โครงการฯน้ำอูน

       - รายละเอียดโครงการฯน้ำอูน

       - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา

       - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

       
- คลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7

       - สถานีวัดน้ำฝน

       - สถานีสูปน้ำ

       - แผนที่1:50000

       - ZONE

       - ZONE MAN

       - หมู่บ้านในพื้นที่ ชลประทาน

       - ระบบชลประทาน

       - องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

       - อาสาสมัครชลประทาน

      - เพิ่มประสิทธิภาพ ม. เกษตรฯ 2559

- แผนงานงบประมาณ ปี 2559 Plan 2559

   

     
 

  
  *  ชื่อไฟล์  : ระบบชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-5

  * ระบบชลประทานฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 Download
  * ระบบชลประทานฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 Download
  * ระบบชลประทานฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 Download
  * ระบบชลประทานฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 Download
  * ระบบชลประทานฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 Download
  * ระบบชลประทานฝ่า
ยส่งน้ำฯ ที่ 6 Download

 

 
     
 
หมายเหตุ : การเปิดดูไฟล์แผนที่ จะต้องติดตั้งโปรแกรม
Google Earth ก่อน
ดาวน์โหลดที่นี่
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2550 ศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน