คำรับรองปฏิบัติราชการ

 คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2555 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.2545 - 30 ก.ย. 2555)

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน (1 ต.ค.2545 - 31 ส.ค. 2555)

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน (1 ต.ค.2545 - 31 ก.ค. 2555)

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.2545 - 30 มิ.ย. 2555)

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 2554 - 31 พ.ค. 2555) 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2555) 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2554 - 31 มี.ค.  2555) 

 

 คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 09:02 น.)