ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

 

         Wathi

                 นายวาที  สีแสนตอ
  ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน
    วุฒิการศึกษา :                                   
                งานส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง                  งานซ่อมแซมและปรับปรุง
 
   นายโกวิทย์  ทองโคตร    นายพิบูล  คำชนะ
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส 3  ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
วุฒิการศึกษา : ม.6  วุฒิการศึกษา : ป.4 
 
  นายอระทัย  พลสีลา
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3 
วุฒิการศึกษา : ป.4 
prompong 
 นายพร้อมพงษ์  สอนสมนึก
 ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (เทคโนโลยีการก่อสร้าง) 

 

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ที่ตั้ง : เลขที่ 98 หมู่4 บ้านหนองบัว ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

โทรศัพท์  :  042-165037

หน้าที่ความรับผิดชอบ  :  รับผิดชอบเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ พื้นที่ 400 ไร่ ซ่อมแซมเขื่อนและอาคารประกอบ อาคารที่ทำการและบ้านพักให้สามารถใช้งานได้ดี ประสานงานกับส่วนราชการอื่น และราษฎรบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำน้ำอูน แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 หน่วย คือ

  1. หน่วยส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง
  2. หน่วยซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:24 น.)