ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2557

 

 

 

               สชป.5/ถจ.33/57  เรื่อง ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ 

               สชป.5/ถจ.13/57  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ 

               สชป.5/ถจ.27/57  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 09:04 น.)