รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

ระดับน้ำในอ่างฯ = +180.070 เมตร รทก.

 

ความจุของน้ำในอ่างฯ = 197.250 ล้าน ลบ.ม.

(ความจุ = 37.93)

 

ปริมาณน้ำฝนของโครงการฯ = 16.4 มม.

 

อุณหภูมิสูงสุด =  31.0 C

 

อุณหภูมิต่ำสุด =  24.0 C0

 

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) = 3.670 ล้าน ลบ.ม.

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน (River Outlet)

= 0.00 ลบ.ม./วินาที

 

 ปริมาณน้ำไหลล้นผ่าน (Service Spillway)

= 0.000 ลบ.ม./วินาที 

185-60

 

รายงานสถานการณ์น้ำ น้ำฝน น้ำท่า

อ่างเก็บน้ำ น้ำอูน

ประจำวันที่ 3  กรกฎาคม  2563

ระดับน้ำเหนือ ปตร.ฝั่งซ้าย = +180.070 เมตร รทก. 

 

ระดับน้ำท้าย ปตร.ฝั่งซ้าย = +000.000 เมตร รทก.

 

ระยะยกบาน = 0.00 เมตร

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน = 0.000 ลบ.ม./วินาที

 

ระดับน้ำเหนือ ปตร.ฝั่งขวา = +180.070 เมตร รทก.

 

ระดับน้ำท้าย ปตร.ฝั่งขวา =  +000.000 เมตร รทก.

 

ระยะยกบาน = 0.00 เมตร

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน = 0.000 ลบ.ม./วินาที 

 


185-1-60         185-2-60

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 01:27 น.)