รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

ระดับน้ำในอ่างฯ = +183.350 เมตร รทก.

 

ความจุของน้ำในอ่างฯ = 390.060 ล้าน ลบ.ม.

(ความจุ = 75.01)

 

ปริมาณน้ำฝนของโครงการฯ = 3.5 มม.

 

อุณหภูมิสูงสุด =  31.0 C

 

อุณหภูมิต่ำสุด =  21.0 C0

 

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) = 8.475 ล้าน ลบ.ม.

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน (River Outlet)

= 0.00 ลบ.ม./วินาที

 

 ปริมาณน้ำไหลล้นผ่าน (Service Spillway)

= 0.00 ลบ.ม./วินาที 

185-60

 

รายงานสถานการณ์น้ำ น้ำฝน น้ำท่า

อ่างเก็บน้ำ น้ำอูน

ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม  2561

ระดับน้ำเหนือ ปตร.ฝั่งซ้าย = +183.350 เมตร รทก. 

 

ระดับน้ำท้าย ปตร.ฝั่งซ้าย = +175.660 เมตร รทก.

 

ระยะยกบาน = 0.35 เมตร

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน = 4.205 ลบ.ม./วินาที

 

ระดับน้ำเหนือ ปตร.ฝั่งขวา = +183.350 เมตร รทก.

 

ระดับน้ำท้าย ปตร.ฝั่งขวา =  +176.860 เมตร รทก.

 

ระยะยกบาน = 0.50 เมตร

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน = 9.223 ลบ.ม./วินาที 

 

185-1-60         185-2-60

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:49 น.)