รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

ระดับน้ำในอ่างฯ = +185.090 เมตร รทก.

 

ความจุของน้ำในอ่างฯ = 527.760 ล้าน ลบ.ม.

(ความจุ = 101.49)

 

ปริมาณน้ำฝนของโครงการฯ = 0.0 มม.

 

อุณหภูมิสูงสุด =  33.0 C

 

อุณหภูมิต่ำสุด =  24.0 C0

 

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) = 2.199 ล้าน ลบ.ม.

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน (River Outlet)

= 0.00 ลบ.ม./วินาที

 

 ปริมาณน้ำไหลล้นผ่าน (Service Spillway)

= 2.254 ลบ.ม./วินาที 

185-60

 

รายงานสถานการณ์น้ำ น้ำฝน น้ำท่า

อ่างเก็บน้ำ น้ำอูน

ประจำวันที่ 21 กันยายน  2561

ระดับน้ำเหนือ ปตร.ฝั่งซ้าย = +185.090 เมตร รทก. 

 

ระดับน้ำท้าย ปตร.ฝั่งซ้าย = +175.980 เมตร รทก.

 

ระยะยกบาน = 0.40 เมตร

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน = 5.230 ลบ.ม./วินาที

 

ระดับน้ำเหนือ ปตร.ฝั่งขวา = +185.090 เมตร รทก.

 

ระดับน้ำท้าย ปตร.ฝั่งขวา =  +177.470 เมตร รทก.

 

ระยะยกบาน = 1.80 เมตร

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน = 15.989 ลบ.ม./วินาที 

 

185-1-60         185-2-60

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 เวลา 02:06 น.)