รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

ระดับน้ำในอ่างฯ = +182.650 เมตร รทก.

 

ความจุของน้ำในอ่างฯ = 340.630 ล้าน ลบ.ม.

(ความจุ = 65.51)

 

ปริมาณน้ำฝนของโครงการฯ = 0.0 มม.

 

อุณหภูมิสูงสุด =  33.0 C

 

อุณหภูมิต่ำสุด =  22.0 C0

 

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) = 0.000 ล้าน ลบ.ม.

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน (River Outlet)

= 0.00 ลบ.ม./วินาที

 

 ปริมาณน้ำไหลล้นผ่าน (Service Spillway)

= 0.000 ลบ.ม./วินาที 

185-60

 

รายงานสถานการณ์น้ำ น้ำฝน น้ำท่า

อ่างเก็บน้ำ น้ำอูน

ประจำวันที่  11  ตุลาคม  2562

ระดับน้ำเหนือ ปตร.ฝั่งซ้าย = +182.650 เมตร รทก. 

 

ระดับน้ำท้าย ปตร.ฝั่งซ้าย = +176.150 เมตร รทก.

 

ระยะยกบาน = 0.65 เมตร

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน = 7.179 ลบ.ม./วินาที

 

ระดับน้ำเหนือ ปตร.ฝั่งขวา = +182.650 เมตร รทก.

 

ระดับน้ำท้าย ปตร.ฝั่งขวา =  +177.500 เมตร รทก.

 

ระยะยกบาน = 0.85 เมตร

 

ปริมาณน้ำไหลผ่าน = 13.966 ลบ.ม./วินาที 

 


185-1-60         185-2-60

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 01:45 น.)