Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+181.760 ม.รทก
   ความจุน้ำ 286.440 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 55.08 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 34.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 25.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?