Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+180.670 ม.รทก
   ความจุน้ำ 227.250 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 43.70 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 32.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 19.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?