Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+180.050 ม.รทก
   ความจุน้ำ 196.250 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 37.74 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 34.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 23.0 C

 

 

slip

people

11

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?