Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+183.860 ม.รทก
   ความจุน้ำ 430.230 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 82.74 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 28.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 17.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?