Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+183.950 ม.รทก
   ความจุน้ำ 437.310 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 84.10 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 27.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 15.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?
 
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5

 

 

     แนวทางการป้องกันมัลแวร์ Wanacrpt  Ransomware   << คลิกที่นี่ >>  


 k-2560

    report1  

 

 

 

notice star ที่ ๗๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดงาน " ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน  สายชีวิตลำน้ำอูน "  new

notice star ที่ ๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

         พ.ศ. ๒๕๔๐ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  

notice star ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

notice star ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work  Manual) ระดับฝ่าย

         สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  

notice star ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานชลประทานที่ ๕   

notice star ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief  Knowledge  Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้

         (Knowledge  Management  Team หรือ KM  Team) สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทฤษฏีใหม่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  

        ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  
 

 

 

 

 

>>คำสั่งโครงการฯ ทั้งหมด

 

 

                   Master  วีดีทัศน์ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร

 

 50

 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงาน

        ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๑  new

notice star ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 


notice star สชป.๕/นอ.สช.๓/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดคละ 

         และทรายหยาบน้ำจืด   new

 

>> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 

 7-1-61  28-12-60  1-2-60

  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่  ๕  พร้อมคณะ

   ประชุมประจำเดือน  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

จัดนิทรรศการ ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน
ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน    ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑     "สายชีวิตลำน้ำอูน"    
     ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ณ บริเวณเรือนประทับแรม 
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน         
๗  มกราคม  ๒๕๖๑ ๑-๒  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

arkom

   นายอาคม  ไชยมงคล 

 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้230
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้96
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้665
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา242
mod_vvisit_counterเดือนนี้1032
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1476
mod_vvisit_counterรวม372788

มีผู้ใช้งาน: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
IP ของคุณ: 54.226.41.91
วันนี้ : 17 ม.ค. 2018