Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+184.830 ม.รทก
   ความจุน้ำ 506.610 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 97.43 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 29.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 17.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?
 
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5

 

 

     แนวทางการป้องกันมัลแวร์ Wanacrpt  Ransomware   << คลิกที่นี่ >>  


 k-2560

    report1  

 

 

 

notice star ที่ ๗๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดงาน " ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน  สายชีวิตลำน้ำอูน "  new

notice star ที่ ๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

         พ.ศ. ๒๕๔๐ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  

notice star ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

notice star ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work  Manual) ระดับฝ่าย

         สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  

notice star ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานชลประทานที่ ๕   

notice star ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief  Knowledge  Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้

         (Knowledge  Management  Team หรือ KM  Team) สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทฤษฏีใหม่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  

        ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  
 

 

 

 

 

>>คำสั่งโครงการฯ ทั้งหมด

 

 

 notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)

          ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมหารือการจัดงาน  ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน 

         "สายชีวิตลำน้ำอูน" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุน  ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร  วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ " เพื่อสมทบทุนก่อสร้างวิหารเจดีย์ "   

         ณ วัดดอยเทพเนรมิต บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  วันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ตั้งองค์กฐิน ณ อาคารฝึกอบรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน

         วันที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐   

notice star ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 

 

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 


notice star สชป.๕/นอ.สช.๓/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดคละ 

         และทรายหยาบน้ำจืด   new

 

>> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 

15-11-60  6-11-60  29-9-60 

     ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน  (JMC)

                 ประชุมหารือการจัดงานครบรอบ 

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน "สายชีวิตลำน้ำอูน" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ณ อาคารฝึกอบรม ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑  ณ อาคารฝึกอบรม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน        
๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๐ 

>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

arkom

   นายอาคม  ไชยมงคล 

 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้38
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้91
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้450
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา375
mod_vvisit_counterเดือนนี้2455
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2846
mod_vvisit_counterรวม369947

มีผู้ใช้งาน: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
IP ของคุณ: 54.162.241.40
วันนี้ : 24 พ.ย. 2017