Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+185.170 ม.รทก
   ความจุน้ำ 534.660 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 102.82 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 31.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 23.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?
 
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5

 

 

     แนวทางการป้องกันมัลแวร์ Wanacrpt  Ransomware   << คลิกที่นี่ >>  


 k-2560

    report1  

 

 

 

notice star ที่ ๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

         พ.ศ. ๒๕๔๐ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  new

notice star ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  new

notice star ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work  Manual) ระดับฝ่าย

         สำนักงานชลประทานที่ ๕  new

notice star ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   new

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  new

notice star ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานชลประทานที่ ๕   

notice star ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief  Knowledge  Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้

         (Knowledge  Management  Team หรือ KM  Team) สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทฤษฏีใหม่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  

        ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  
 

 

 

 

 

>>คำสั่งโครงการฯ ทั้งหมด

 

 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลความเสียหายถนน - คูส่งน้ำ - คูระบายน้ำ

         อันเนื่องจากอุทกภัย  วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลความเสียหายถนน - คูส่งน้ำ - คูระบายน้ำ

         อันเนื่องจากอุทกภัย  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลความเสียหายถนน - คูส่งน้ำ - คูระบายน้ำ

         อันเนื่องจากอุทกภัย  วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ

         " ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง "  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ สายธารแห่งจิตอาสา

         คนลุ่มน้ำอูน วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ สายธารแห่งจิตอาสา

         คนลุ่มน้ำอูน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

notice star ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ประจำเดือน กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

 

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 


notice star สชป.๕/นอ.สช.๓/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดคละ 

         และทรายหยาบน้ำจืด   new

 

>> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 

 29-9-60  25-9-60 18-09-60 

 

              พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

    อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐    


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สายธารแห่งจิตอาสาคนลุ่มน้ำอูน ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑


   ณ อาคารฝึกอบรม  ณ อาคารฝึกอบรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

     
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐   ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

arkom

   นายอาคม  ไชยมงคล 

 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้73
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้58
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้164
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา581
mod_vvisit_counterเดือนนี้1865
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2326
mod_vvisit_counterรวม366511

มีผู้ใช้งาน: 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
IP ของคุณ: 54.162.152.232
วันนี้ : 23 ต.ค. 2017