Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+181.900 ม.รทก
   ความจุน้ำ 294.350 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 56.61 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 32.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 23.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?
 
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5

 

 

     แนวทางการป้องกันมัลแวร์ Wanacrpt  Ransomware   << คลิกที่นี่ >>  


 k-2560

  report

 

 

 

notice star ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  new

notice star ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work  Manual) ระดับฝ่าย

         สำนักงานชลประทานที่ ๕  new

notice star ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   new

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  new

notice star ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานชลประทานที่ ๕   

notice star ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief  Knowledge  Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้

         (Knowledge  Management  Team หรือ KM  Team) สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทฤษฏีใหม่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  

        ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  
 

 

 

 

 

>>คำสั่งโครงการฯ ทั้งหมด

 

 

!!! แจ้งเตือนภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware)

https://www.etda.or.th/content/found-ransom-malware-outbreaks.html

                         info-ransomware-500kB

 

 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมคณะทำงานกำหนดอัตราเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดหาที่ดิน

          ให้แก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐

          วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

          วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ร่วมจัดนิทรรศการงาน "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

        จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ร่วมมือ ร่วมใจ เตรียมสถานที่จัดนิทรรศการงาน "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

          ถวายในหลวง " วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ จัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

         วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

         วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  new 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ฝึกอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน หลักสูตร ๓ ชั่วโมง

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  new

notice starโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

        วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

       ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ new

notice star การส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐  new 

notice star ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

 

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 


notice star สชป.๕/นอ.สช.๓/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดคละ 

         และทรายหยาบน้ำจืด   new

 

>> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 

7-4-60 28-3-60  19-1-60 

   ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

  ผส.ชป.๕ พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน

ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑  ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑  ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑  
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
๗  เมษายน ๒๕๖๐ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐        

>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

arkom

   นายอาคม  ไชยมงคล 

 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้78
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้106
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้249
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา671
mod_vvisit_counterเดือนนี้2054
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2151
mod_vvisit_counterรวม353950

มีผู้ใช้งาน: 7 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
IP ของคุณ: 54.224.38.78
วันนี้ : 27 มิ.ย. 2017