Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+185.670 ม.รทก
   ความจุน้ำ 577.790 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 111.11 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 32.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 25.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?
 
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5

 

 

     แนวทางการป้องกันมัลแวร์ Wanacrpt  Ransomware   << คลิกที่นี่ >>  


 k-2560

  report

 

 

 

notice star ที่ ๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

         พ.ศ. ๒๕๔๐ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  new

notice star ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  new

notice star ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work  Manual) ระดับฝ่าย

         สำนักงานชลประทานที่ ๕  new

notice star ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   new

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  new

notice star ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานชลประทานที่ ๕   

notice star ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief  Knowledge  Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้

         (Knowledge  Management  Team หรือ KM  Team) สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทฤษฏีใหม่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  

        ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  
 

 

 

 

 

>>คำสั่งโครงการฯ ทั้งหมด

 

 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ได้พาคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี น้ำอูน 

         ลงพื้นที่สัมภาษณ์และเยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม วันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ต้อนรับคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี น้ำอูน

          วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบัน

         เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบตัดสิน) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  new

 notice star สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)  วันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๖๐  

 notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ต้อนรับคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี น้ำอูน 

          วันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐ 

 notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมงานโครงการ  "ต้นแบบการฟื้นฟูแปลงนาข้าววิกฤตภัยน้ำท่วม"

          วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

 notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

        ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๐ 

notice star สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดในส่วนของจังหวัดสกลนคร ชุดที่ ๑  เข้าตรวจเยี่ยม

         งานงบกลุ่มจังหวัดจำนวน ๓ งาน  วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมกับเกษตรกรบ้านหนองไผ่พัฒนาคลองส่งน้ำสาย R-9L

        วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ new

notice star ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ประจำเดือน กันยายน  ๒๕๖๐ new

 

 

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 


notice star สชป.๕/นอ.สช.๓/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดคละ 

         และทรายหยาบน้ำจืด   new

 

>> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 

 18-09-60  22-8-2560 29-7-60 

 

  ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

    ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

    รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมคณะ  

 

ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑ ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำอูน
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน        
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

arkom

   นายอาคม  ไชยมงคล 

 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้136
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้79
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้386
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา700
mod_vvisit_counterเดือนนี้1881
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3989
mod_vvisit_counterรวม364201

มีผู้ใช้งาน: 33 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
IP ของคุณ: 54.224.184.33
วันนี้ : 21 ก.ย. 2017